Каталог фірм

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №18

Впроваджено у навчально-виховний процес розвивальне навчання за системою Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова, педагогічну технологію “Росток”, проектну діяльність, гуманну педагогіку Ш.Амонашвілі.

Рівненський навчально-виховний комплекс №17

На базі НВК функціонує загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад №17.

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІ ступенів №16

У школі створені сприятливі умови для навчально-виховного процесу.

Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15

Інтелектуальний, естетичний розвиток дитини, соціалізація учнівської молоді, виховання ціннісних орієнтирів особистості, спрямування її діяльності до самореалізації.

Рівненський навчально-виховний комплекс №14

Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 14».

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №13

ЗОШ № 13 - це центр розуміння та творчих пошуків, української ментальності та шкільних традицій, гармонійний розвиток особистості, виховання справжнього громадянина України.

Рівненський навчально-виховний комплекс №12

Створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №11

Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління.

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №10

Сподіваємося, що інформація про школу зацікавить наших потенційних учнів та їх батьків різноманітністю, змістовністю, творчістю, вдачами, проблемами, труднощами навчальної та позаурочної діяльності.

Рівненська гуманітарна гімназія

Рівненська гуманітарна гімназія – експериментальний навчальний заклад Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, філія і структурний підрозділ лабораторії інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету.

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №9

Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту.

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

У закладі започатковано експериментальну роботу регіонального рівня, кінцевою метою якої є створення на базі загальноосвітнього навчального закладу моделі школи естетичної культури.

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІI ступенів № 5

Школа є базовою з таких питань: «Енергозбереження», «Поглиблене вивчення англійської мови», «Школа життєвої компетентності»

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №4

Головне завдання-створення здоров’язбережного освітнього середовища через забезпечення умов валеологічної освіти та виховання.

ЗОШ I-III ступенів №6. Школа національно- патріотичного виховання

Створення умов для формування національно-патріотичної, зорієнтованої особистості, життєво компетентної, творчої, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

Школа - це не тільки стіни. Насамперед, це – дух, пам’ять, традиції, наступність поколінь.

Рівненський навчально-виховний комплекс №2 “Школа-Ліцей”

Це інноваційний навчальний заклад, що працює в режимі розвитку, динамічно, стабільно створюючи умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Рівненська загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Короленка

Наша школа - це центр розуміння та творчих пошуків, української ментальності та шкільних традицій, пріоритетним напрямом якої залишається гармонійний розвиток особистості, виховання справжнього громадянина України.

Центр ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець»

Забезпечити ранню педагогічну реабілітацію та соціальну адаптацію дітей з психофізичними вадами, формування соціально адаптованої особистості.

ДНЗ ясла-садок комбінованого типу № 57 фізкультурно-оздоровчого напрямку “Лілея”

Всебічний загальний розвиток вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей.